Lyhentämättä paras

Sain rekrykonsultin kiinni siitä, että hän puhui koodareille EB*:stä avaamatta termiä. Sovelluskehityksen ammattilaiset saattavat puhua esimerkiksi MVP**:stä niin, että ostajapuolelle ei ole lainkaan selvää, mistä puhutaan. Olen itse puhunut "devaajista" henkilölle, joka ei tiennyt, mikä on devaaja. Ja se on aivan täysin ok, ettei tiedä.

Olen itse ollut laskentatavasta riippuen kolmella, neljällä alalla ja jokaisella on ollut omat lyhenteensä opeteltavana. AKT tarkoitti palkanlaskennassa auto- ja kuljetusalan liittoa ja sen TES:iä. Ravintolahommissa se tarkoitti aurinkokuivattua tomaattia. Ohjelmoinnin maailmassa lyhenteitä vasta piisaakin.

Osaaminen ei ole yhtä kuin lyhenteiden hallitseminen (koodikielellä osaaminen != lyhenteiden_hallitseminen). Osaaminen, etenkin konsultoivassa työssä, on nimenomaan sitä, että osaa kertoa asiansa mahdollisimman ymmärrettävässä muodossa toiselle ihmiselle. Toki lyhenteillä on paikkansa ja ne luovat erityisesti yhteisön sisälle ajan saatossa oman kielen ja voivat toimia jopa kulttuurin vahvistajana.

Point being, huomioikaa, jos oma puheenparsi menee lyhenneviidakoksi. Lyhenteiden tarkoitus on tehostaa viestintää. Jos viestin kulku vaikeutuu tai pahimmassa tapauksessa vastapuoli kokee, ettei kannata kysyä, jottei osoittaisi tietämättömyyttään, viesti ei varmasti mene perille. Kommunikaatiopisteitä tulee tästä nolla. Jos toinen kokee, ettei uskalla kysyä, ollaan aika huonolla turvallisuuden kokemuksen tasolla.

Elon Musk näki jopa aiheelliseksi kirjoittaa sähköpostin koko yritykselle lyhenteiden käytöstä:

The key test for an acronym is to ask whether it helps or hurts communication.

Kysykää rohkeasti, kertokaa avoimesti, puhukaa ymmärrettävästi.

*EB = Employer Branding
**MVP = Minimum Viable Product


Anna Martinsen
Anna Martinsen
Chief Happiness Officer at Kisko Labs

18.11.2019 14:43