Pohditko, mitä ideasi kehitys voisi maksaa? Kokeile investointilaskuria

Miten viedään Aalto-yliopiston kampuksen tilat taskuusi?

Mobiilisovellus

sisätilanavigointi ja tilavaraus

viestintä

pitkäaikainen kehityskumppani

Aalto CRE:n tavoitteena on palvella Aalto-yliopistoa ja kiinteistöjen käyttäjiä yliopiston kampuksilla yhä kattavammin. Rakensimme elokuussa 2016 julkaistun Aalto Space -palvelun iOS ja Android -sovellukset yhdessä Aallon yhteisön kanssa. Sovelluksen pilottiversion avulla voi etsiä ja varata helposti opiskelu-, neuvottelu- ja ryhmätyötiloja Otakaari 1 -rakennuksessa.

Lähtökohta

Aalto-yliopiston Otaniemen kampuksen kasvun yhteydessä Aalto University Campus and Real Estaten (ACRE) missiona on kehittää innovatiivisia oppimis- ja kohtaamistiloja. ACRE pyrkii olemaan pioneeri tilojen käyttöasteiden kehittämisen malleissa kasvavalle joukolle yliopiston tiloissa toimivia ihmisiä.

Aalto Space on käyttäjälähtöinen ja sen ketterässä kehittämisessä on tavoitteena yhdistää kampuksen eri toimijat. Tilavalikoiman esilletuominen ja varausten tekemisen helpottaminen tehostaa tilankäyttöä – pystymme seuraamaan tilojen käyttöasteita ja näkemään niiden kehittyminen uusien sovellusten avulla. Haluamme olla pioneerina kehittämässä tilankäyttömalleja yhteistyössä yliopiston kanssa. Mobiilisovellus on erinomainen väline myös käyttäjäpalautteen keräämiseen, dialogiin käyttäjien kanssa ja poikkeustilanneviestintään.

aaltospace1
aalto-space

Lopputulos

Aalto Space -sovellus tukee Aalto-yliopiston digistrategiaa saumattomalla käyttäjäkokemuksella ja alustalla, joka palvelee koko kampusyhteisöä.

Sovellus auttaa opiskelijoita löytämään ja varaamaan vapaita opiskelutiloja helposti ja nopeasti. Kampuksen vierailijoille sovellus mahdollistaa sisätilanavigoinnin ja adhoc-tilavaraukset.

Tilojen käyttöasteen parantamiseksi ja tehostamiseksi varausten tekeminen on suunniteltu tehtäväksi vain reaaliajassa. Näin opiskelijat voivat varata tiloja juuri silloin kun he oikeasti niitä tarvitsevat, eikä käyttäjille synny ongelmaa etukäteen tehdyistä varauksista, joita ei hyödynnetäkkään. Reaaliaikaisten varausten etuna on myös se, että opiskelijat voivat päättää varauksena välittömästi tarpeensa täytyttyä, vapauttaen tilan heti muiden käyttöön.

Aalto Space -sovellus sisältää hätäviestintäominaisuuden, jonka avulla Aallon turvallisuusviestintä voi ilmoittaa hätätilanteista kampusalueella. Viestintäominaisuus on myös erinomainen kanava kerätä palautetta ja käydä dialogia käyttäjien kanssa.

Sovellus tavoitti pilottivaiheessaan 2016 yli 80% potentiaalisesta käyttäjäkunnastaan ja se on vakiinnuttanut asemansa oleellisena osana kampuksen digitaalisia työkaluja.

AnttiS

Kysy projektista

Antti Salonen
CEO
antti.salonen@kiskolabs.com