Miten aktivoida ympäristötekoihin sovelluksella?

Mobiili- ja web-sovellus

Asukassovellus

kokonaisvaltainen ohjelmistokehitys

pitkäaikainen kehityskumppani

Ekoekspertti-sovellus on Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle luotu sovellus, joka aktivoi asukkaita erilaisiin ympäristötekoihin yksilö- ja yhteisöhaasteiden avulla. Sovelluksen tavoitteena on lisätä ihmisten ympäristötietoisuutta ja aktivoida heitä olemaan mukana yhteisöllisessä ympäristötoiminnassa. Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) toivoo Ekoekspertin kautta tehtyjen toimien näkyvän tulevaisuudessa vähenevänä energian- ja vedenkulutuksena sekä jätteen määränä. 


Lähtökohta

Vuonna 2018 Heka vietti jätehuollon teemavuotta. Heka järjesti teeman mukaisesti erilaisia asukastapahtumia, joissa huomattiin asukkaiden aito kiinnostus siihen, miten he voisivat omilla päivittäisillä toimillaan edistää asumiseen liittyviä ympäristöasioita. 

Tämän myötä Heka sai ajatuksen hankkeesta, jossa osallistettaisiin asukkaita ympäristötekoihin digitaalisesti sovelluksen avulla. Hankkeen rahoittajiksi lähtivät Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Ara. Sovelluskumppaniksi valikoitui Kisko Labs, joka oli jo aiemmin tehnyt yhteistyötä Sitran kanssa luoden digitaalisia palvelukonsepteja perustuen 100 fiksua arjen tekoa -hankkeeseen. Näihin konsepteihin pohjautuvaa Ekoekspertti-sovellusta lähdettiin toteuttamaan vuoden 2020 alussa. 

Ekoekspertin avulla asukkaat voivat osallistua helppoihin ympäristöhaasteisiin kuten oman hiilijalanjäljen laskemiseen ja sekajätteen määrän vähentämiseen.

Ratkaisu

Asukkaiden aktivoimiseksi rakennettiin pelillinen web-sovellus, jossa Heka voi luoda erilaisia haasteita yhteisönsä asukkaille. Haasteisiin osallistumalla asukkaat voivat kerryttää pisteitä ja täten kilpailla keskenään siitä, kuka on suorittanut eniten ympäristöhaasteita. Haasteet ovat helppoja ja niitä on rakennettu sekä yksilö- että yhteisötasolla. Yksilöhaasteena on ollut esimerkiksi oman hiilijalanjäljen laskeminen ja yhteisöhaasteena sekajätteen määrän vähentäminen.

  • Sovelluksen taustajärjestelmä toteutettiin Ruby on Rails -verkkosovelluskehyksellä
  • Sovelluksen käyttöliittymä toteutettiin Reactilla
  • Asukkaiden aktivoimiseksi nähtiin tärkeänä, että Ekoeksperttiä voi käyttää myös ladattavana mobiilisovelluksena, minkä vuoksi palvelusta tehtiin Capacitorin avulla verkkoselainteknologioilla toteutetut sovellukset, jotka paketoitiin kustannustehokkaasti julkaistaviksi applikaatioiksi Play Kauppaan ja App Storeen

  • Mobiilisovellukset mahdollistavat käyttäjien aktivoimisen push-ilmoituksin, jolloin käyttäjille voidaan ilmoittaa esimerkiksi uusista haasteista
sitra-proto
Sitran kanssa toteutettu sovellusprototyyppi
Ekoekspertti mobiili
Valmis Ekoekspertti-sovellus

Lopputulos

  • Ekoekspertti-sovellus julkaistiin kesäkuussa 2020 Hekan asukkaiden käyttöön
  • Sovellus löytyy Android-käyttäjille Play Kaupasta ja iOS-käyttäjille App Storesta
  • Sovelluksella on jo yli 700 käyttäjää ja sen kautta on toteutettu yli 7000 ympäristötekoa ensimmäisen puolen vuoden aikana
  • Sovelluksessa oleviin haasteisiin voi osallistua kuka tahansa valitsemalla asuinpaikakseen "0002 Ekoekspertin ystävät"

Ekoekspertin lähdekoodi on lisensoitu niin, että alan muut toimijat voivat ottaa sen myös käyttöön. Tämän ansiosta VAV-Asunnoille toteutettiin Kisko Labsin toimesta lähdekoodia käyttäen sovellus nimellä EkoVAV, joka otettiin käyttöön helmikuussa 2021. EkoVAV-sovellus on ladattavissa Android ja Apple -laitteille sekä käytettävissä myös verkkoselaimella osoitteessa eko.vav.fi. Mikäli sinun yhteisöäsi kiinnostaa rakentaa oma ympäristösovellus, ota yhteyttä contact@kiskolabs.com.

EkoVAV mobiili
Valmis EkoVAV-sovellus
1H7A8673

Kysy projektista

Antti Salonen
antti.salonen@kiskolabs.com