Pohditko, mitä ideasi kehitys voisi maksaa? Kokeile investointilaskuria

Miten digitalisoida oppimateriaalien hankinta?

web-sovellus

edtech

kokonaisvaltainen ohjelmistokehitys

Toteutimme yhdessä Finn Lecturan kanssa uuden digitaalisen palvelun Finn Lecturan julkaisemien digitaalisten oppimateriaalien hankkimiseen ja käyttämiseen.

Palvelun tarkoituksena on tarjota opettajille juuri heidän opetustyöhönsä tarkoitettuja materiaaleja sekä mahdollistaa Finn Lecturan julkaisemien sähköisten oppimateriaalien hankinta keskitetysti. Opettajat saavat automaattisesti käyttöönsä edustamansa oppilaitoksen hankkimat digimateriaalit.


Lähtökohta

Finn Lectura on perinteinen oppikirjakustantamo, jolla oli tarve laajentaa tarjontaansa digitaaliselle puolelle. Uuden alustan suunnittelussa oli otettava huomioon koulujen vanhentuneet tietokoneet ja muuan muuassa matalaresoluutioiset videotykit, joilla materiaaleja usein esiteltiin. Suurin haaste oli eri lisenssien selkeyttäminen ja niiden hallinta. Julkaisijat ovat tehneet digitaalisten kirjojen lisensoinnista erittäin monimutkaista. Uuden palvelun tavoitteena olikin esittää eri lisenssityypit kuten oppilaitos- ja opetttajalisenssit helposti ymmärrettävässä muodossa ja tehdä niiden ostaminen mahdollisimman helpoksi.

Uuden palvelun tavoitteena oli esittää käyttäjälle helposti ymmärrettävässä muodossa eri lisenssityypit kuten oppilaitos- ja opettajalisenssit.

Ratkaisu

Finn Lecturalla ei ollut aiemmin olemassa erillistä digitaalisten materiaalien kauppaa, joten sellainen rakennettiin tarpeiden pohjalta täysin uutena ja erillisenä verkkopalveluna nykyisten verkkosivujen rinnalle.

Ennen varsinaista teknistä toteutusta palvelusta rakennettiin klikkailtava HTML-prototyyppi kaikista keskeisimmistä ominaisuuksista. Kevyesti toteutetun HTML-prototyypin avulla saimme nopeasti kattavan kuvan palvelusta, ja prototyypin koodin päälle oli helppo alkaa tekemään lopullista palvelua.

finnlectura-mockup-4

Lopputulos

Finn Lecturan digimateriaalien kautta oppilaitokset, opettajat ja opiskelijat voivat lisensoida käyttöönsä kirjojen digiversioita ja niiden ohjeismateriaaleja kuten äänitteitä ja harjoituksia. Samalla opettajien ei tarvitse ostaa erikseen lisenssejä itselleen vaan ne voidaan ostaa koulun toimesta yhtenä kokonaisuutena.

  • Nykyinen käyttöliittymä on ollut Finn Lecturalla käytössä vuodesta 2017
  • Lopullinen palvelu on täydellisesti räätälöity asiakkaan tarpeiden mukaan
  • Ostoskori toteutettiin kustoimoituna asiakkaan tarpeiden mukaan
  • Maksujärjestelmänä käytettiin Checkout-järjestelmää
  • Kisko Labs jatkaa yhteistyötä Finn Lecturan kanssa jatkuvan kehityksen mallilla
Antti Salonen

Kysy projektista

Antti Salonen
antti.salonen@kiskolabs.com