Miten luoda positiivinen oppimisympäristö sovelluksen avulla?

mobiilisovellus

edtech

kokonaisvaltainen ohjelmistokehitys

Lähtökohta

Vuonna 2014 perustettu The Mighty United Oy (myöh. Mightifier) lähestyi Kisko Labsia vuonna 2016 ideanaan rakentaa sovellus, jonka avulla voitaisiin tukea oppilaiden hyvinvointia ja tunnetaitojen kehitystä, ja tätä kautta vähentää yksinäisyyttä ja koulukiusaamista. Mightifierilla oli visio siitä, miltä he haluaisivat sovelluksen näyttävän.

Ratkaisu

Kisko Labs rakensi Mightifier-nimisen mobiilisovelluksen Android-käyttöjärjestelmälle. Sovelluksen oli tarkoitus tulla käyttöön oppimisympäristöön kouluihin. Sovellukseen luotiin erilliset näkymät sekä opettajalle että oppilaille. 

  • Opettaja toimii sovelluksessa admin-roolissa
  • Sovelluksen avulla opettaja pystyy määrittelemään tai arpomaan oppilaista parit
  • Kun opettaja käynnistää kierroksen, oppilaat näkevät kuka on heidän parinsa, jolle heidän tulee antaa palautetta 
  • Jokainen oppilas näkee sovelluksesta näkymän, jossa on luokiteltu 26 erilaista luonteenpiirrettä kuten esimerkiksi huumori, luovuus ja rohkeus
  • Oppilas valitsee luonteenpiirteistä kaksi, joissa hän kokee oman parinsa olleen onnistunut
  • Lisäksi oppilas voi antaa myös avointa palautetta parilleen
  • Kierroksen päätyttyä opettaja hyväksyy palautteet
  • Tämän jälkeen jokainen oppilas näkee, missä hän on tällä kertaa parinsa mielestä onnistunut

Sovelluksen tarkoitus on parantaa oppilaiden itsetuntoa ja opettaa heille sosiaalisia taitoja aktiivisen palautteenannon kautta. Sovellus toimii reaaliaikaisesti Firebase-nimisen realtime databasen avulla.

Mightifier screens

Lopputulos

Mightifier-sovellus julkaistiin vuonna 2016. Sovellus sai tunnustusta vuoden 2016 Slushissa, jossa se oli finalistina kategorioissa Paras design ja Innovatiivisin digitaalinen palvelu.  Muutama vuosi myöhemmin todettiin, että sovellus ei palvellut oppimisympäristössä mobiilisovelluksena, sillä kaikilla ei ollut mahdollisuutta käyttää kouluissa mobiililaitteita. Tämän vuoksi sovellus rakennettiin uudelleen web-sovelluksena, jotta sitä voitaisiin tulevaisuudessa käyttää laitteesta riippumatta. 

Mightifierin toiminta on kansainvälistynyt ja he vastaavat itse sovelluksen jatkokehityksestä.

Ville

Kysy projektista

Ville Ikonen
Android Developer
ville@kiskolabs.com