Pohditko, mitä ideasi kehitys voisi maksaa? Kokeile investointilaskuria

Miten yhdistetään kustantamot yhden Otava-brändin alle?

HTML-PROTOTYYPPI

UX/UI

palvelumuotoilu

Kisko toteutti Kustannusosakeyhtiö Otavalle uuden otava.fi verkkosivuston suunnittelun. Uudistuksen myötä F-Kustannus, Nemo, Moreeni ja Otavan Kirjapaino Oy siirtyivät saman sivustokokonaisuuden ja Otava-brändin alle.

Lähtökohta

Projektin alussa haasteina olivat sivuston vanhentunut ilme, joka ei sopinut tulevaan brändiuudistukseen. Lisäksi sivut eivät olleet mobiiliystävälliset ja moni toiminnallisuus joko puuttui tai oli ajan myötä mennyt epäkuntoon.

Kiskon suunnittelijat olivat alusta asti mukana konseptoimassa Otava.fi -sivustoa palvelumuotoilun näkökulmasta. Sivuille ideoitiin useita konsernia palvelevia toimintoja. Sivustouudistuksen tavoitteena oli nostaa kustantamon alla toimivat kirjailijat, heidän kirjansa sekä pienkustantamot tasa-arvoisesti isompaan rooliin.stantamot tasa-arvoisesti isompaan rooliin.

otava-vertailu-1
Otava-3
categories
Osana uudistusta pääsivuille määriteltiin omat kategoriavärit tunnistettavuuden parantamiseksi.
Screenshot 2021-03-03 at 13.00.15

↑ Uusi verkkosivusto toimii erittäin hyvin myös mobiili- ja tablettikäyttäjille. Käsikirjoitusten lähettämistä selkeytettiin erillisellä Haluatko kirjailijaksi -osiolla.

Otava.fi -sivustouudistuksen tavoitteena oli nostaa kustantamon alla toimivat kirjailijat, heidän kirjansa ja pienkustantamot tasa-arvoisesti isompaan rooliin.

Ratkaisu

Sivuston käyttöliittymän suunnittelu aloitettiin käytännönläheisesti. Sivustosta toteutettiin HTML-pohjainen käyttöliittymäprototyyppi, jonka avulla pystyttiin koetestaamaan ja hahmottamaan verkkosivuston rakennetta. HTML-pohjainen prototyyppi toimi myös varsinaisen implementoinnin tukena.
Prototyypillä ei otettu kantaa visuaaliseen ilmeeseen, koska tätä tuli määrittämään Otava-konsernille suunnittelun alkaessa työn alla ollut uusi brändiohjeistus.

  • Verkkosivusto rakennettiin Kisko Labsin toteuttaman HTML/CSS-rakennemallin pohjalta
  • Kisko Labsin luomaa konseptia käytettiin kaikkien projektiin osallistuneiden sidosryhmien ohjenuorana
  • Kaikille kirjailijalle luotiin oma kirjailijaprofiili, josta voi selailla kunkin kirjailijan koko tuotantoa
  • Jokaiselle kirjasivulle lisättiin E-kirjan ja painetun kirjan ostomahdollisuus suoraan Suomalaisen Kirjakaupan verkkokaupasta

Näillä toimenpiteillä Otavan arvostetut kirjailijat nostettiin sivuilla tärkeään rooliin ja pienkustantamot saatiin tuotua tasapuolisesti esille.

Otavan uuden visuaalisen ilmeen toteutti hasan & partners ja verkkosivun teknisestä Wordpress-toteutuksesta vastasi JCO Digital.

AnttiS

Kysy projektista

Antti Salonen
CEO
antti.salonen@kiskolabs.com