Pohditko, mitä ideasi kehitys voisi maksaa? Kokeile investointilaskuria

Miten laboratoriotulokset saadaan kuluttajalle helposti ymmärrettävään muotoon?

Web-sovellus

terveysteknologia

kokonaisvaltainen ohjelmistokehitys

pitkäaikainen kehityskumppani

Oman terveyden säännöllinen seuranta on tärkeää yleisen hyvinvoinnin kannalta sekä erilaisten sairauksien ennaltaehkäisyssä. Puhti on tehnyt terveyden seuraamisesta entistä helpompaa tarjoamalla kuluttajalle mahdollisuuden laboratorioarvojen seurantaan oma-aloitteisesti ilman lääkärin lähetettä. 

Lähtökohta

Puhti tarvitsi apua yritysilmeen ja laboratoriotulokset esittävän sovelluksen luomisessa. Kisko Labs toimi näiden osin Puhdin kumppanina yrityksen perustamisesta lähtien. Sovelluksen tavoitteena oli koostaa vaikeasti ymmärrettävät laboratoriotulokset mahdollisimman helposti ymmärrettävään muotoon. Lisäksi projektin tavoitteina oli:

 • Vakuuttaa käyttäjä luotettavasta ja turvallisesta toimijasta
 • Auttaa käyttäjää ymmärtämään terveysdataa selkeän typografian ja värien käytöllä
 • Luoda sovellukseen miellyttävä käyttökokemus

Oma Puhti -sovelluksessa laboratoriovastaukset esitetään asiakkaalle visuaalisessa, mahdollisimman helposti ymmärrettävässä muodossa

Ratkaisu

Terveystietojen ja veriarvojen seurantaa varten luotiin Oma Puhti -web-sovellus. Jokainen laboratoriotulos on esitetty visuaalisessa raportissa selkeänä palkkina, josta näkee, onko veriarvo viitearvojen sisällä. Raportti kertoo myös, mitä eri arvot tarkoittavat ja miten omilla elintavoilla voi vaikuttaa arvoihin. Tulokset voi ottaa mukaan erikseen varatulle lääkärikäynnille. Tarvittaessa lääkäriin voi olla yhteydessä myös Puhti-palvelun kautta.

 • Oma Puhdin kehittämiseen sisältyi arkkitehtuurin suunnittelu, graafinen suunnittelu ja tekninen toteutus
 • Oma Puhti hyödyntää useita rajapintoja esimerkiksi lähettäessään tietoja Puhti.fi verkkokaupasta laboratorioihin ja niistä edelleen Oma Puhti -sovellukseen
 • Oma Puhti -sovelluksen lisäksi suunnittelimme Puhdin visuaalisen ilmeen digitaalisiin kanaviin, printtimateriaaleihin ja pakkauksiin

Oma Puhti -sovelluksessa laboratoriovastaukset esitetään asiakkaalle visuaalisessa, mahdollisimman helposti ymmärrettävässä muodossa.

 

Puhti_2
puhti-identity
puhti_mockup
ikonit
Puhti.fi sivustolle tehdyt ikonit

Lopputulos

 • Puhti-palvelu on toiminut loppuvuodesta 2018 asti
 • Palvelun avulla yli 40 000 asiakasta on mitannut terveyteen liittyviä arvojaan ja testejä on analysoitu yli 400 000 kappaletta
 • Palvelun saaman palautteen keskiarvo on 9,5 ja Google-arviot 4,8/5 tähteä
 • Puhti Lab Oy siirtyi osaksi Mehiläisen terveydenhuoltopalveluja huhtikuussa 2020
 • Näytteenotto siirtyi SYNLAB-laboratorioista Mehiläiseen maaliskuussa 2021 ja näytteenottopaikkojen määrä kasvoi 27 paikkakunnalta 50 eri paikkakunnalle, 75 toimipisteeseen
 • Kisko Labs jatkaa yhteistyötä Puhdin kanssa tarvittavan jatkokehityksen osin

Kiskon kanssa työskentely sujui hyvin ja kommunikaatio oli selkeää. Projektin aikana pysyin hyvin kärryillä missä mennään ja projektin edetessä oli luottamus siitä, että homma oli hallussa. Harvoin tulee julkaistessa fiilis, että vitsi tää on siisti. Mutta nyt tuli! Yleensä lopputuloksissa on aina joitain pieniä yksityiskohtia, jotka hiertää, mutta nyt ei ollut. 


Jani Uljas, Puhti Lab Oy

 

Kiskon kanssa työskentely sujui hyvin ja kommunikaatio oli selkeää. Projektin aikana pysyin hyvin kärryillä missä mennään ja projektin edetessä oli luottamus siitä, että homma oli hallussa. Harvoin tulee julkaistessa fiilis, että vitsi tää on siisti. Mutta nyt tuli! Yleensä lopputuloksissa on aina joitain pieniä yksityiskohtia, jotka hiertää, mutta nyt ei ollut. 


–Jani Uljas, Puhti Lab Oy

 

 

HenriP

Kysy projektista

Henri Paltemaa
Designer
henri.paltemaa@kiskolabs.com