Miten herätetään oppikirjojen sivut eloon lisätyn todellisuuden avulla?

Mobiilisovellus

edtech

3D-hahmot

kokonaisvaltainen ohjelmistokehitys

pitkäaikainen kehityskumppani

Lähtökohta

Sanoma Pro otti yhteyttä Kisko Labsiin vuonna 2018 etsien ohjelmistokehityksen kumppania viemään jo olemassa olevaa Arttu-sovellusta eteenpäin. Tavoitteeksi asetettiin uuden sovellusversion rakentaminen, jonka kehittäminen tulevaisuudessa olisi helppoa ja kustannustehokasta. Alkuperäinen sovellusversio ei enää palvellut Sanoma Pron käyttötarpeita sisällön määrän ja skaalautuvuuden osin.

Sanoma Pron Arttu-sovellus on oppimisympäristössä käytössä oleva lisätyn todellisuuden mobiilisovellus. Sovelluksen avulla oppikirjojen hahmot heräävät eloon luoden uudenlaisia oppimismahdollisuuksia lapsille ja nuorille. 

Ratkaisu

Uudet versiot Artusta luotiin erillisinä natiivisovelluksina sekä iOS- että Android-käyttöjärjestelmille. Sovelluksessa säilytettiin samat toiminnallisuudet kuin ensimmäisessä versiossa. Eri toiminnallisuuksien avulla oppilas voi avata tehtäviin liittyviä ääni-, video- ja web-sisältöjä skannaamalla oppikirjan sivuja puhelimen kameralla. Uuden sovelluksen teossa hyödynnettiin myös ensimmäisessä versiossa käytettyä taustajärjestelmää. Taustajärjestelmästä tuotiin sovellukseen olennaista sisältöä, kuten kirjan sivujen tunnistetiedot lisättyä todellisuutta varten.

Rakentamalla sovellus natiivina saavutettiin seuraavia hyötyjä:  

  • Käyttäjälle tutumpi käyttökokemus
  • Parempi audion- ja videonhallinta
  • Sisällön määrän kasvattaminen
  • Kokonaisuudessaan tehokkaampi ja nopeampi sovellus
  • Mahdollisuus saavutettavuustutkimukseen

Uudistuksen myötä päästiin tavoitteeseen, jossa sovellus päivittyi sille tasolle, että sen kehittäminen tulevaisuudessa on helppoa ja kustannustehokasta. Sovelluksen uusi versio julkaistiin vuonna 2018. 

SanomaPro Arttu-sovellus mockups
SanomaPro Arttu-sovellus oppikirjat

Syksyllä 2019 Sanoma Pro halusi sisällyttää graafista 3D-sisältöä sovellukseen. Kisko Labs teki tutkimustyötä sen osin, mitä tämä vaatisi sovellukselta. Lopulta sovellukseen luotiin 3D-pohjainen sisältö Unity-pelimoottorin avulla, sillä se oli yhteensopiva jo aiemmin sovelluksessa käytetyn lisätyn todellisuuden ohjelmiston Vuforian kanssa. 

  • Unity integroitiin Arttu-sovellukseen loppuvuodesta 2019
  • 3D-sisältöä esiteltiin valtakunnallisilla opetusalan Educa-messuilla alkuvuodesta 2020
  • Kevään 2020 aikana jatkettiin Unityn syvempää integroimista Arttu-sovellukseen

Integroinnin myötä tuloksena oli sovellus, jossa mobiililaitteet pystyvät lataamaan ja pyörittämään 3D-sisältöä sujuvasti skaalautuen eri laitteiden suorituskykyyn. Päivitetty versio sovelluksesta 3D-sisällöllä julkaistiin kesällä 2020.

Lopputulos

Arttu-sovellus toimii sekä iOS- että Android-käyttöjärjestelmillä herättäen eloon oppikirjojen materiaalit lisätyn todellisuuden ja 3D-grafiikan avulla. Sanoma Pro toimii edelläkävijänä digitaalisten oppimissisältöjen tuottamisessa testaamalla aivan uudenlaista teknologiaa. Sovellus on maksuton ja se on käytössä suomalaisissa ala- ja yläkouluissa sekä lukioissa ja ammattikouluissa. Lista oppimateriaaleista, joihin Arttu-sovellus on saatavilla, löytyy Sanoma Pron sivuilta.

Kisko Labs vastasi sovelluksen teknologisesta toteutuksesta sekä yhdessä Sanoma Pron kanssa Arttu-hahmon konseptoinnista.

SanomaPro Arttu 3D
Ville

Kysy projektista

Ville Ikonen
Developer
ville@kiskolabs.com