Pohditko, mitä ideasi kehitys voisi maksaa? Kokeile investointilaskuria

Miten rakennetaan toimiva sijoitusalusta kasvuyhtiöille?

web-sovellus

sijoituspalvelut

kokonaisvaltainen ohjelmistokehitys

pitkäaikainen kehityskumppani

Springvest (ent. Kansalaisrahoitus) tarjoaa jokaiselle mahdollisuuden sijoittaa lupaaviin suomalaisiin kasvuyhtiöihin. Autoimme Springvestiä digitalisoimaan toimintaansa luomalla heille täysin uuden verkkopohjaisen sijoitusalustan. 

Sijoitusalustan rakentaminen on mahdollistanut sijoituskohteiden esittelyn ja sijoituskierrosten järjestämisen entistä laajemmalle yleisölle. Alustan avulla myös asiakkuuksien, sijoitusten ja dokumenttien hallinta on helpottunut huomattavasti. Dokumenttien allekirjoittamisessa henkilön tunnistamiseksi on alustalle integroitu vahva Visma Sign -tunnistepalvelu. 

Yksi projektin tavoitteista oli, että uudet sijoittajat voivat lähteä itsenäisesti sijoittamaan Springvestin edustamiin yrityksiin helppokäyttöisen alustan avulla.

Lähtökohta

Springvestillä oli vahva myyntitiimi ja prosessi, jolla listautumattomien yritysten anteja toteutettiin kontaktoimalla suoraan mahdollisia sijoittajia. Tästä lähtökohdasta oli helppo lähteä digitalisoimaan sijoittamisprosessia, joka mahdollistaisi sijoituksen tekemisen ja allekirjoittamisen selaimen kautta. Yksi projektin tavoitteista oli, että uudet sijoittajat voivat lähteä itsenäisesti sijoittamaan Springvestin edustamiin yrityksiin helppokäyttöisen alustan avulla.

Ratkaisu

Springvestille rakennettiin uusi kustomoitu sijoitusalusta, jossa rahoituskierrokset ovat listattuna sijoittajien näkyville. Uuden alustan avulla sijoittajat voivat tutkia rahoitettavien yritysten tietoja ja avainlukuja sekä edetä näiden kautta sijoittamaan. Allekirjoitusprosessissa sijoittaja tekee sopimukset sekä Springvestin että kohdeyrityksen kanssa.

  • Kierrosten sijoituksia ja sijoittajien hallinnointia varten rakennettiin laajat ylläpitotoiminnallisuudet, joiden avulla myös tarvittavat paperityöt kuten osakasluettelon päivitys hoituu automaattisesti 
  • Allekirjoitusprosessia varten alustalle integroitiin sähköinen Visma Sign -palvelu
  • Palvelun rinnalle rakennettiin sisällönhallintajärjestelmä (CRM) Squarespace-alustan avulla, jossa Springvestin on helppo päivittää sisältöä
  • Merkittävänä tekijänä palveluun tuotiin myös Asiakastiedon rajapinta, jonka kautta sijoittajan allekirjoitusoikeus sekä mahdolliset taustatiedot tarkistetaan
  • Koko sijoitusprosessi luotiin Finanssivalvonnan sääntöjen mukaiseksi

Vuoden 2017 jälkeen Springvest-alustan avulla on tehty 31 onnistunutta rahoituskierrosta ja varoja on kerätty yhteensä 90 miljoonaa euroa

 

springvest-mockup
springvest-web-5

Lopputulos

  • Sijoitusalusta on palvellut Springvestiä luotettavasti vuodesta 2017 lähtien
  • Vuoden 2021 alkuun meneessä sijoitusalustalla on toteutettu 31 onnistunutta rahoituskierrosta sekä kerätty 90 miljoonaa euroalistaamattomille kasvuyhtiöille
  • Itsenäisten sijoitusten määrä alustalla on ollut koko ajan tasaisessa kasvussa
  • Kisko ja Springvest vievät palvelua yhdessä eteenpäin jatkuvan kehityksen mallilla

 

AnttiS

Kysy projektista

Antti Salonen
CEO
antti.salonen@kiskolabs.com