Miten modernisoida päivähoitokokemusta?

Mobiili- ja web-sovellus

päiväkotipalvelut

kokonaisvaltainen ohjelmistokehitys

pitkäaikainen kehityskumppani

Touhula on Suomen suurin yksityinen päiväkotiketju, jonka yli 140 päiväkodissa käy päivittäin noin 10 000 lasta. Koska onnistunut viestintä on avainasemassa luottamuksellisessa ja sujuvassa päivähoidossa, Kisko Labs on rakentanut päiväkotien ja perheiden arkea helpottavan TouGo-sovellusperheen. 

Lähtökohta

Touhulan päiväkodit lähestyi Kisko Labsia vuonna 2019. TouGo-sovellus oli tällöin jo olemassa, mutta sen ylläpitäminen oli liian työlästä eikä se palvellut loppukäyttäjiä. Tämän vuoksi sovellus haluttiin rakentaa kokonaan uudestaan. Tavoitteena uudelle sovellukselle oli säilyttää samat viestinnälliset ominaisuudet kuin aiemmassa sovelluksessa, mutta rakentaa ne uudelleen tehokkaampien teknologioiden ja paremmin suunnitellun palvelukokemuksen avulla. Uudelleenrakentamisen avulla haluttiin tehdä mahdolliseksi myös sovelluksen helpompi ylläpito ja jatkokehitys.

Ratkaisu

Kisko Labs rakensi TouGosta useita versioita palvelemaan eri osapuolia. Vanhempien käyttöön rakennettiin selaimessa toimiva web-sovellus sekä sovelluskaupasta ladattavat iOS- ja Android-sovellukset. Näiden avulla vanhemmat voivat:

 • Tehdä lapsen päivähoitovaraukset
 • Viestiä päiväkodin kanssa sisäänrakennetun chatin avulla
 • Seurata lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa
 • Ilmoittaa tärkeitä tietoja, kuten lapsen mahdolliset allergiatiedot päiväkodille
 • Ilmoittaa sairauspoissaoloista
 • Katsoa päiväkodin lähettämiä kuvia ja videoita päiväkodin ja lasten toiminnasta

Touhulan henkilökunnan käyttöön rakennettiin oma Android-sovellus, jolla he voivat:

 • Kirjata lapset reaaliajassa saapuneeksi päivähoitoon
 • Kirjata lapset haetuksi päivähoidosta
 • Jakaa kuvia ja videoita päivän askareista
 • Viestiä ajankohtaisista asioista kaikille päiväkodin vanhemmille tai suoraan tietyille vanhemmille

Lisäksi Touhulan henkilökunnalle rakennettiin web-sovellus, jonka kautta he voivat:

 • Tarkemmin hallinnoida ja seurata lasten hoitoaikavarauksia
 • Suunnitella työvuorolistat hoitoaikavarauksista muodostuneiden tilastotietojen perusteella

Kiskon kanssa yhteistyö on sujunut sutjakkaasti. Oma tukikanava, säännölliset kehityspalaverit ja tutuksi tulleet kehittäjät ovat hyvän yhteistyön perusta. Vaikka välillä uutta sovellusta kehitettäessä on tullut haasteita, niin niistä ollaan selvitty yhdessä ja ongelmat on saatu ratkaistua nopeasti.


- Heidi Piekkari, Touhula

Tuhannet perheet käyttävät TouGoa päivittäin. Sen lisäksi päiväkodit käyttävät TouGoa etenkin työpäivän alussa ja lopussa, kun vanhemmat tuovat ja hakevat lapsia hoidosta. Jotta sovellus toimisi sulavasti suurillakin käyttäjämäärillä, palvelinkutsut on optimoitu tarkasti ja henkilökunnan sovellukseen on rakennettu varakeinoksi offline-tila. Koska TouGossa käsitellään lapsen henkilötietoja, sen käyttöoikeudet myönnetään vanhemmille ja henkilökunnalle ainoastaan voimassa olevalla työ- tai päivähoitosopimuksella. Sovellus integroituu asiakastietojärjestelmään ja henkilöstöjärjestelmään, joista se hakee lasten ja päiväkotien sekä henkilökunnan ja päiväkotien väliset sopimukset. 

TouGo henkilökunnan web-sovellus 2
Touhulan henkilökunnan web-sovellus
TouGo vanhempien mobiilisovellus
Vanhempien mobiilisovellus

Lopputulos

 • Päivitetty TouGo-sovellusperhe julkaistiin kesäkuussa 2019
 • Perheet voivat käyttää sovellusta selaimessa tai ladata mobiiliversiot Play Kaupasta tai App Storesta
 • Touhula-päiväkotien henkilökunta voi käyttää sovellus selaimessa tai lataamalla sovelluksen Play Kaupasta
 • Kisko Labs jatkaa TouGo-sovellusperheen ylläpitoa ja kehittämistä yhdessä Touhula-päiväkotien kanssa
Antti Salonen

Kysy projektista

Antti Salonen
antti.salonen@kiskolabs.com