Älä väsytä ideoitasi kuoliaaksi

Monessa organisaatiossa potentiaalisetkin ideat väsytetään kuoliaiksi. Kaava menee näin:

Joku saa idean ja ehdottaa sitä tiimille. Jos tiimi innostuu, ideaa aletaan työstämään. Pian ollaankin päättymättömien brainstorming-sessioiden putkessa, jossa ideaa tarkastellaan kaikista mahdollisista kulmista. Rikastetaan, tarkennetaan ja parannellaan, kunnes tiimin innostuksesta syntynyt energia on kulutettu loppuun, ja idea on väsytetty kuoliaaksi. Prosessista ei synny mitään konkreettista, tiimin ulkopuolelle näkyvää tulosta.

Miten vältät kuoppaamasta toimivia ideoitasi?

Aloita prototyypistä. Prototyyppi konkretisoi idean joksikin, minkä kaikki mukana olevat voivat nähdä ja kokeilla omin käsin. Tuomalla keskustelu mielikuvista konkretian tasolle varmistetaan, että puhutaan samasta asiasta ja vältetään väärinkäsityksiä. Keskustelu tehostuu.

Koska prototyyppi on jotain konkreettista, se pakottaa kiteyttämään. Mielissämme pystymme mahduttamaan idean ympärille aivan liikaa kaikenlaista ylimääräistä ja pomppimaan yli kohdista jotka ovat hankalia ratkaista tai joista ei vielä tiedetä. Prototyypin kanssa joudumme ratkaisemaan juuri ne tärkeimmät ongelmat.

Prototyyppi auttaa jaksamaan idean läpiviennissä. Se luo olon (joka on tietenkin illuusio), että ollaan jo varsin lähellä sitä että idea olisi toteutettu. Tämä illuusio on hyvä asia, koska se luo lisää motivaatiota varsinaiseen toteutukseen, sitten kun sen aika on.

Myös prototyypin kanssa voi samaan ansaan kuin päättymättömän ideoinnin kanssa. Pidä prototyyppi simppelinä, niin vältyt ansalta. Älä myöskään ota liikaa ihmisiä mukaan ensimmäisen vaiheen toteutukseen. Luo raskaampi projektirakenne vasta siinä vaiheessa kun sille on tarvetta.

Sen sijaan palautetta kannattaa kerätä laajalti. Prototyyppi on konkreettisuutensa ja yksinkertaisuutensa vuoksi helppo ymmärtää ihmisille joille idea ei ole tuttu. Saat nopeasti, ilman monimutkaista selittämistä, arvokasta palautetta ja neuvoja idean eteenpäin viemiseen.

Jos olet ensimmäistä kertaa lähdössä kokeilemaan prototyyppivetoista työskentelytapaa, muista että erilaiset työkalut ja menetelmät, kuten paperi, Invision tai web-selain, eivät ole itse tarkoitus. Prototyyppien tapauksessa työkaluilla pyritään parantamaan todennäköisyyttä sille, että idea etenisi ja kulkisi kohti haluttua päämäärää eli sitä, että idea on toteutettu ja otettu käyttöön. Tai vaihtoehtoisesti idea on todettu toimimattomaksi ja hylätty mahdollisimman nopeasti. Tällöin energiat ja fokus voidaan kääntää mahdollisimman pian uusien, potentiaalisempien ideoiden pariin.


Vesa Vänskä
Vesa Vänskä
Partner & Developer at Kisko Labs

18.9.2017 13:22