Kuka ihme on tuoteomistaja?

Kun hankit ohjelmiston meiltä, saat mukanasi kaikki tuotteeseen liittyvät oikeudet. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että voit tehdä ohjelmistolle mitä haluat – myydä sen eteenpäin, lisensoida muille asiakkaille ja luoda sillä itse omaa liiketoimintaa.

Me luomme tuotteen, korjaamme sitä, mutta omistaja on aina ostaja.

Mikä on tuoteomistajan tehtävä?

Suosittelemme, että yrityksestä nimetään aina ohjelmiston asioita hoitava tuoteomistaja eli ohjelmiston edunvalvoja. Tuoteomistajan tehtävä on ajaa palvelun asemaa yrityksen sisällä. Hän on yhteydessä yrityksen asiakkaisiin ja sidosryhmiin, selvittää heidän tarpeitaan ohjelmiston suhteen ja on tietysti samalla myös yhteydessä meihin.

Ohjelmiston edunvalvojan tärkein tehtävä on puristaa esiin viestit sekä ohjelmiston kehitystarpeet ja kertoa niistä meille, jotta osaamme tehdä ohjelmistosta vielä paremman.

Tuoteomistajan rooli, case-esimerkki

Hyvänä esimerkkinä tuoteomistajan roolista toimii Aalto-yliopiston ylioppilaskunnalle tekemämme Domo-huoneistojärjestelmä:

Alun perin ongelmana oli opiskelijoiden asuntohaku. Vanha järjestelmä edellytti paljon manuaalista työtä ja oli raskas käyttää. Uusi ohjelmisto automatisoi paljon työtä; pisteyttää esimerkiksi asuntohaut lomakkeilla ja selvittää, kuinka lähellä asunto on opiskelijan opinahjoa. Eli jos opiskelet vaikkapa Kumpulan kampuksella, saat Viikin ja Kumpulan asunnoista paremmat pisteet, koska kampus on niitä lähimpänä.

Domon lanseerauksen jälkeen jonotusajat toimistolla lyhenivät 45 minuutista 15 minuuttiin. Siinä syntyi myös yhden henkilötyövuoden säästöt.

Tuote toimi niin hyvin, että muutkin halusivat sen käyttöönsä. Jotta Domon jatkuvaa kehitystä voidaan tehdä ketterästi ja todellisiin kehityskohteisiin voidaan tunnistaa, vastaa Domon kehityksen priorisoinnista tuoteomistaja. Hän on yhteydessä Domon muihin käyttäjiin, kerää kehityskohteet, käy läpi budjetin ja on yhteydessä meihin.

Onnistuneen ohjelmistoprojektin edellytyksenä on aina tuoteomistaja. Monessa yrityksessä tämä on uusi tilanne eikä ketteriä ohjelmistokehitysmalleja tuntevaa tuoteomistajaa aina löydy. Se ei ole sama asia kuin vaikkapa projektipäällikkö.

Ohjelmiston edunvalvontaa voi opetella

Jos tuoteomistajan osaamista ei löydy yrityksestä, me tuemme asiakkaamme nimittämää henkilöä uudessa roolissaan. Parhaiten rooliin perehdytään käytännön kautta: käydään yhdessä tuoteomistajan vastuut projektissa läpi, keskustellaan projektista, mikä on tuotteelle parasta ja miten tuotteen tulisi toimia. Käytämmekin usein käsitettä edunvalvoja.

Edunvalvoja on henkilö, joka puhuu ohjelmiston puolesta ja huolehtii siitä, että ohjelmisto tarjoaa parasta palvelua sen käyttäjille. Ohjelmiston edunvalvoja on henkilö, jonka ostajayritys luottaa voivan tehdä oikeita valintoja ohjelmiston kehittämisen suhteen.

Kenelle tuoteomistajan tehtävät sopivat?

Tuoteomistajan rooli ei ole aina helppo, eikä se todellakaan sovi kaikille. Vastuu tässä positiossa on suuri – tai ainakin koko ohjelmiston kokoinen. Varsinkin isoissa organisaatioissa tuoteomistajan tärkein tehtävä on saada johdon luottamus ja poistaa pelkoja.

Tuoteomistajan rooli vaatii määrätietoisuutta. Ohjelmiston edunvalvojana hänellä pitää olla tarpeeksi aikaa olla kehittäjätiimiin yhteydessä, tehdä päätöksiä priorisoinneista, määritellä deadlinet ja muutenkin ajaa tuotteen asiaa tiukasti. Tuoteomistajan tulee olla hyvin selvillä budjetista sekä ajan ja rahan järkevästä käytöstä. Hän on viime kädessä se, joka määrittää, mitä ohjelmiston kehityssprintissä priorisoidaan tehtäväksi.

Tuoteomistaja on linkkimme yritykseen

Ohjelmistojen kehittämisessä totuus on, että kaikki kehitys ei näy päällepäin. Varsinkin taustajärjestelmien kehittämisessä on vaikea näyttää, mitä kaikkea on viety eteenpäin. Vaikka pyrimme tuottamaan aina käsinkosketeltavia tuloksia mahdollisimman nopeasti, välillä joudumme tekemään paljon taustajärjestelmän hiomista ennen valmista tuotetta. Siksi on usein vaikeaa kommunikoida asiakkaalle, että arvoa on tuotettu, vaikka se aina ei päällepäin näykään. Näkymätön työ vaatii tuoteomistajalta viestintätaitoja yrityksen sisällä ja myös rohkeutta kertoa asioita suoraan ja kiemurtelematta.

Me haluamme palvella tuoteomistajaa mahdollisimman hyvin, sillä hän on meidän linkkimme yritykseen. Hän on työkumppanimme ja lähin kontaktimme yrityksessä, joka on ohjelmiston uusi koti. Meidän tehtävämme, ohjelmistokehityksen lisäksi, on auttaa tuoteomistajaa onnistumaan tehtävässään.

 


Simo Virtanen
Simo Virtanen
Designer at Kisko Labs

7.11.2019 14:52