Mainion avulla parhaaksi versioksi omasta itsestä

Olimme mukana toteuttamassa Sitran Ratkaisu 100 -kilpailuun osallistuvaa Mainio -konseptia. Mainio syntyi Hi5 Solutionin ja Joyllan positiiviseen psykologiaan pohjautuvasta ideasta, johon tulimme mukaan kehittämään käyttöliittymää sekä konseptia.

Ihmiset ovat valitettavan usein huonoja tunnistamaan omaa osaamistaan ja vahvuuksiaan. Keskitymme helposti ongelmiin ja pelkoihimme, jolloin haluamattamme vahvistamme niitä. Kun opimme havaitsemaan omia taitoja ja vahvuuksia, ne voimaantuvat ja lisääntyvät.

Mainio on työkalu, jonka avulla nuori voi vahvistaa omaa elämänhallintaa ja kehittyä parhaaksi versioksi omasta itsestään. Se on positiivisen psykologian viitekehykseen rakennettu pelillinen sovellus, joka tarjoaa käytännönläheisiä keinoja hyvän elämän rakentamiseen.

Mainio-sovellusViitekehyksen aihealueet ovat myönteisyys, uppoutuminen,
ihmissuhteet, merkitys, aikaansaaminen ja elinvoimaisuus.

Jatkuvasti muuttuvassa maailmassa tarvitsemme vahvaa resilienssikykyä, muutosketteryyttä ja ratkaisukeskeistä ajattelua – oman elämän johtamista, josta vastuu on yksilöllä. Tutkimukset osoittavat, että perimän, olosuhteiden ja kasvatuksen vaikutus on keskimäärin 60 % ja omien valintojen osuus onnelliseen elämään jopa 40 %. Mainio hyödyntää tätä 40 %:n luomaa mahdollisuutta, ja hakee pysyvää muutosta ajatteluun ja arkeen.

Eri aloilla parhaiten menestyvät keskittyvät vahvuuksiensa tunnistamiseen ja kehittämiseen. Heille tunnusomaista on innostuneisuus, energisyys ja korkea motivaatio. Valtaosa tämän taidon omaavista tutkituista kertovat elävänsä onnellista elämää. – Marcus Buckingham, Now, Discover Your Strengths

Peli auttaa kartoittamaan ja vahvistamaan psykologisia, sosiaalisia ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin liittyviä resursseja. Sovellus perustuu välittömään kommunikaatioon valmennusbotin kanssa, joka luo aktiivisen kanssakäymisen oman mielen kehittämiseen. Sovelluksessa opitaan positiivisen psykologian taitoja ja tutustutaan tieteeseen ja harjoituksiin Matkaopas-hahmon kanssa kevyellä sekä hauskalla tavalla.

Peli lisää kokonaisvaltaista onnellisuutta unohtamatta yhteisön voimaa. Persoonallisuustesti jakaa pelaajat neljään joukkueeseen, joissa monipuolisuus nähdään vahvuutena. Kartta näyttää alueellisen aktiivisuuden ja kuinka paljon minkäkin joukkueen edustajia on. Peli auttaa oivaltamaan, kuinka jokainen päivä on mahdollisuus oppia ja kehittyä yhdessä muiden kanssa.

Mainio kuvakaappaus
Tulevaisuuden elämän tärkeät taidot tulevat muille näkyviksi, halutessaan jopa globaalisti.

Myönteisen ajattelumallin vahvistaminen vaikuttaa positiivisesti ympäristöön. Onnelliset ihmiset ovat auttavaisempia ja ajattelevat enemmän meidän kuin minun näkökulmasta. Hyvät ihmissuhteet puolestaan ovat pitkäaikaisen onnellisuuden tärkein ennuste.

Mainio on kuin ihmisen vuosihuolto: keino huoltaa omaa ajattelua ja suhdetta itseen, toisiin ja ympäristöön.

Kiinnostuitko konseptista? Ota yhteyttä Johanna Olsson:iin (johanna@hi5solution.com), jos haluat olla mukana viemässä Mainiota eteenpäin.


Antti Salonen
Antti Salonen
CEO of Kisko Labs

18.4.2017 14:14