OP Metsä vastaa vanhoihin ja uusiin tarpeisiin

Paras kuluttajille suunnattu verkkopalvelu tehdään tunnistamalla ja ennakoimalla yhteiskunnallisia muutoksia, hyödyntämällä olemassaolevaa tietoa ja omaa asiantuntijuutta sekä tuomalla palvelu oikealla tavalla spesifin kohderyhmän saataville helposti. Näin teki OP Ryhmä palkitulla OP Metsä -palvelullaan.

KOHDERYHMÄ

Suomi on yksi maailman metsäisimpiä maita. Maamme koko pinta-alasta 75% on metsän peitossa, mikä tarkoittaa lähes viittä hehtaaria asukasta kohden. Suomalaisista yksityishenkilöistä lähes 14% omistaa metsää – he omistavat yli puolet Suomen tuottavasta metsämaasta.

Suomen Metsäyhdistyksen mukaan tyypillistä metsänomistajaa ei enää ole.

Esimerkiksi väestön ikääntyminen ja kaupungistuminen vaikuttavat omistajakunnan muutokseen. Puolet metsätiloista on perittyä omaisuutta, ja MTK kannustaa metsänomistajia siirtämään omistuksensa nuoremmalle sukupolvelle ajoissa kestävän ja kannattavan metsän omistuksen edistämiseksi.

TARVE

Metsänomistajakunnan muuttuessa myös tarpeet muuttuvat, niistä tärkeysjärjestyksen etupäässä tiedon tarve. Metsäkeskus, Maanmittauslaitos sekä Luonnonvarakeskus ovat jo pitkään tuottaneet metsistä arvokasta tietoa.

Suomen metsiin on sitoutuneena valtava määrä rahallista pääomaa – noin 100 miljardia euroa. Koko maan keskimääräinen arvo hehtaarille metsää oli vuonna 2013 Luonnonvarakeskuksen mukaan noin 3800 euroa, mutta alueellinen vaihtelu on suurta. Hämeessä ja Uudellamaalla vastaava metsäalue oli arvoltaan noin 6600 euroa, kun taas Lapissa 1750 euroa.

Oman metsän taloudellista arvoa on tähän asti ollut turhan haastavaa määrittää tarkasti, sillä vaadittavat tiedot ovat olleet levällään useassa eri lähteessä.

OP Ryhmä päätti ottaa kopin metsän omistamiseen liittyvän taloudellisen tiedon tuomisesta uudessa muodossa kaikenlaisten metsänomistajien, sekä konkareiden että uusien, ulottuville. Tarkoitus ei ollut vain mennä käväisemään metsänomistamisen tontilla, vaan OP Metsästä haluttiin tehdä maksuton apuväline ja hyödyllinen lisä muiden OP Ryhmän metsänomistajan palveluiden rinnalle nyt ja tulevaisuudessa.

TOTEUTUS

OP Metsä tablet

OP Metsä yhdistää julkisesti saatavilla olevaa tietoa Metsäkeskuksesta, Maanmittauslaitokselta sekä Luonnonvarakeskuksesta. Metsäomaisuuden tiedot siirretään käyttäjän luvalla Metsäkeskuksen Metsään.fi-verkkopalvelusta ja esitetään ymmärrettävässä muodossa.

Palvelukehityksen lähtökohtana oli selkeys ja helppokäyttöisyys käyttöönotosta lähtien. Kehitysvaiheessa käyttäjätestauksesta saadun palautteen pohjalta palvelu toteutettiin responsiivisena verkkopalveluna mobiilisovelluksen sijaan, mikä mahdollistaa sen vaivattoman käytön kaikilla päätelaitteilla. Yli puolet nykykäyttäjistä käyttääkin palvelua tietokoneella.

OP Metsä karttakuva
 
Metsän omistaminen on turvallinen ja vakaa sijoitusmuoto, mutta tuo mukanaan myös vastuita kunnossapidosta. OP Metsä helpottaa myös metsänhoitotoimenpiteiden järjestämistä.

TULOS

“Tunnistettu merkittävä yhteiskunnallinen ja demografinen muutos, johon vastataan yhdistelemällä monipuolisesti eri toimijoiden datalähteitä. Uudenlainen ja helppo palvelu nivottu yhteen yrityksen ydintoimintoihin. Tämänkaltaisilla avauksilla yritys kuoriutuu ulos perinteisistä toimialarajoitteistaan.”
– Grand One 2017

OP Metsä julkaistiin joulukuussa 2016 ja se palvelee jo tuhansia metsänomistajia. Metsävaratietoa löytyy yli sadan tuhannen hehtaarin ja yli 350 miljoonan euron edestä. Katso videolta, miten palvelu toimii:

 

 

PROJEKTISTA

Lähteet: Suomen Metsäyhdistys, Metsäkeskus, Metsänhoitoyhdistys, Luonnonvarakeskus, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto


Akseli Lehtonen
Akseli Lehtonen
Marketing planner at Kisko Labs

8.6.2017 13:51