Tuoteomistaja ei ole pelkkä titteli

Määritelmä

Scrum.orgin määritelmä ja hieman erilainen määritelmä.

Scrum.org

The Product Owner is the sole person responsible for managing the Product Backlog. Product Backlog management includes:
1.  Clearly expressing Product Backlog items.
2. Ordering the items in the Product Backlog to best achieve goals and missions.
3. Optimizing the value of the work the Development Team performs.
4. Ensuring that the Product Backlog is visible, transparent, and clear to all, and shows what the Scrum Team will work on next.
5. Ensuring the Development Team understands items in the Product Backlog to the level needed.

Lucidchart

Product owner job description: 7 key roles and responsibilities
1. Defining the vision
2. Managing the product backlog
3. Prioritizing needs
4. Overseeing development stages
5. Anticipating client needs
6. Acting as primary liaison
7. Evaluating product progress at each iteration

Molemmat mielestäni kertovat hyvin mitä tuoteomistajan rooli pitää sisällään. Mielenkiintoista on missä järjestyksessä asioita listataan. Scrum.orgin määritelmä on tiimilähtöinen, eli tärkeimpänä on tiimin hyvinvointi. Jälkimmäisen linkin määritelmä lähtee taas tuotteesta ja sen visiosta.

Scrum.org mainitsee vision vasta kolmostason koulutuksessaan. Havainto on mielenkiintoinen, mutta ymmärrettävä. Scrumin tarkoitus on olla geneerinen projektikehys, eikä pelkästään tuoteyrityksille. Scrum ei ole siis tuotekehitysopas.

Tuotteella on aina tuoteomistaja

Kuka on tuotteesi tuoteomistaja? Tuotteella/hankkeella on aina tuoteomistaja vaikkei sitä ole nimetty. Jos yritys ei itse ota tuoteomistajaroolia, voi se valua jopa yrityksen ulkopuolelle loppukäyttäjille tai asiakkaille. Jos yrityksesi sisällä ei priorisoida tuotekehityksen sisältöä, tekee maailma sen puolestasi.

Esimerkki: Jos yrityksen sisällä ei ole tietoa kehityksen suunnasta ja ominaisuuksista, yksittäinen asiakaspalaute kuten “Tarvitsemme ominaisuuden X” menee heti priorisointilistan kärkeen.

Vaikka asiakasta ja käyttäjiä pitää kuunnella, pitäisi silti päätösten tulla yrityksen sisältä, koska kyse on yrityksen bisneksestä. Jos tuoteomistaja on organisaation ulkopuolelta niin tavoitteet eivät todennäköisesti ole linjassa organisaation tavoitteiden kanssa.

Tuoteomistajuus on enemmänkin kuin annettu titteli, se vaatii työtä ja tiettyä osaamista (Softapaljastuksia -kirja opastaa alkuun) sekä ajallista panostusta, josta syystä usein “tärkein” henkilö ei ole oikea tuoteomistaja. Toisaalta tuoteomistaja ei ole vain tehtävä, joka annetaan jollekin projektin jäsenelle vaan hänellä on oltava valtaa tehdä päätöksiä projektissa sekä ominaisuuksista, aikataulusta että budjetista.

Kuka on hankkeesi tuoteomistaja? Olisiko aika nimetä tuoteomistaja? Me mielellämme autamme eteenpäin ja avustamme tuoteomistajia priorisoinnissa. Älä epäröi olla yhteydessä!


Antti Akonniemi
Antti Akonniemi
Founder & Evangelist of Kisko Labs

28.8.2020 10:10