Pohditko, mitä ideasi kehitys voisi maksaa? Kokeile investointilaskuria

Miten luodaan metsänomistajille lisäarvoa?

web-sovellus

metsänomistajan palvelut

kokonaisvaltainen ohjelmistokehitys

pitkäaikainen kehityskumppani

Suomi on yksi maailman metsäisimpiä maita. Maamme koko pinta-alasta 75% on metsän peitossa, mikä tarkoittaa lähes viittä hehtaaria asukasta kohden. Suomalaisista yksityishenkilöistä lähes 14% omistaa metsää – he omistavat yli puolet Suomen tuottavasta metsämaasta. OP Metsä on Suomen yli 700 000 metsänomistajalle suunnattu palvelu, joka pitää käyttäjänsä ajan tasalla metsänsä arvosta ja mahdollisuuksista.

Lähtökohta

OP halusi ottaa ensiaskeleensa metsänomistajan palveluissa ja luoda uusia mahdollisuuksia metsäpalveluiden ja tuotteiden kehittämiseen. Tavoitteeksi asetettiin selkeä ja helppokäyttöinen palvelu, joka tuo yhteen kaikki metsänomistajalle tärkeät tiedot.

Ratkaisu

Loimme OP Metsä web-sovelluksen, joka kerää tietoa Metsäkeskukselta, Maanmittauslaitokselta ja Luonnonvarakeskuksesta yhden palvelun alle. Metsäomaisuuden tiedot siirretään Metsään.fi-verkkopalvelusta käyttäjän luvalla OP Metsään ja esitetään siellä käyttäjälle ymmärrettävässä muodossa. Sovellus näyttää metsän taloudellisen arvon sekä ennusteen metsän arvosta tulevina vuosina. Lisäksi se tarjoaa talousoppaan metsävarallisuuden hoitoon.

Kehitysvaiheessa käyttäjätestauksesta saadun palautteen pohjalta palvelu toteutettiin responsiivisena verkkopalveluna mobiilisovelluksen sijaan, mikä mahdollistaa sen vaivattoman käytön kaikilla päätelaitteilla. Yli puolet OP Metsän pääkäyttäjistä käyttää palvelua tietokoneella.

 

sectionbg1
opn-metsa2

Lopputulos

OP Metsä julkaistiin vuonna 2016 ja vuoden 2017 Grand One -kilpailussa se palkittiin vuoden 2016 tuloksellisimmaksi verkkopalveluksi. Kilpailun tuomariston mukaan OP Metsä -palvelussa on ”tunnistettu merkittävä yhteiskunnallinen ja demografinen muutos, johon vastataan yhdistelemällä monipuolisesti eri toimijoiden datalähteitä. Uudenlainen ja helppo palvelu on nivottu yhteen yrityksen ydintoimintoihin”. Kisko Labs ja OP Metsä jatkavat yhteistyötä palvelun tarvittavan kehityksen osin.

Kisko Labsista tekee erityisen se, että he osaavat muotoilla palvelun käyttäjän tarpeista lähtien. He osaavat todella tehdä sellaisia palveluita, jotka ovat helppokäyttöisiä ja helposti omaksuttavia myös sellaisille käyttäjille, jotka eivät välttämättä nettipalveluita niin paljoa muuten käytä. Yhteistyö on hyvin välitöntä ja epämuodollista, nopeaa ja joustavaa. Se nopeuttaa kehitystyötä huomattavasti.

–Petri Kortejärvi, Metsäpalvelupäällikkö, OP Ryhmä

 

Kysy projektista

Antti Salonen
CEO
antti.salonen@kiskolabs.com