Miten luodaan metsänomistajille lisäarvoa?

Rails

React

UX/UI

OP halusi ottaa ensiaskeleensa metsänomistajan palveluissa ja luoda uusia mahdollisuuksia metsäpalveluiden ja tuotteiden kehittämiseen.

OP Metsä on Suomen yli 700 000 metsänomistajalle suunnattu palvelu, joka pitää käyttäjänsä ajan tasalla metsänsä arvosta ja mahdollisuuksista.

Lähtökohta

Suomi on yksi maailman metsäisimpiä maita. Maamme koko pinta-alasta 75% on metsän peitossa, mikä tarkoittaa lähes viittä hehtaaria asukasta kohden. Suomalaisista yksityishenkilöistä lähes 14% omistaa metsää – he omistavat yli puolet Suomen tuottavasta metsämaasta. aluamiansa testejä, jotka kertovat oman kehon toiminnasta. Myös tulosten tulkinta on ollut monimutkaista ja vaikeaa.

Tunnistettu merkittävä yhteiskunnallinen ja demografinen muutos, johon vastataan yhdistelemällä monipuolisesti eri toimijoiden datalähteitä. Uudenlainen ja helppo palvelu nivottu yhteen yrityksen ydintoimintoihin. Tämänkaltaisilla avauksilla yritys kuoriutuu ulos perinteisistä toimialarajoitteistaan.

 

sectionbg1
opn-metsa2

Lopputulos

OP Metsä yhdistää julkisesti saatavilla olevaa tietoa Metsäkeskuksesta, Maanmittauslaitokselta sekä Luonnonvarakeskuksesta. Metsäomaisuuden tiedot siirretään käyttäjän luvalla Metsäkeskuksen Metsään.fi-verkkopalvelusta ja esitetään ymmärrettävässä muodossa.

Palvelukehityksen lähtökohtana oli selkeys ja helppokäyttöisyys käyttöönotosta lähtien. Kehitysvaiheessa käyttäjätestauksesta saadun palautteen pohjalta palvelu toteutettiin responsiivisena verkkopalveluna mobiilisovelluksen sijaan, mikä mahdollistaa sen vaivattoman käytön kaikilla päätelaitteilla. Yli puolet nykykäyttäjistä käyttääkin palvelua tietokoneella.

Kisko Labsista tekee erityisen se, että he osaavat muotoilla palvelun käyttäjän tarpeista lähtien. He osaavat todella tehdä sellaisia palveluita, jotka ovat helppokäyttöisiä ja helposti omaksuttavia myös sellaisille käyttäjille, jotka eivät välttämättä nettipalveluita niin paljoa muuten käytä. Yhteistyö on hyvin välitöntä ja epämuodollista, nopeaa ja joustavaa. Se nopeuttaa kehitystyötä huomattavasti.

Petri Kortejärvi, Metsäpalvelupäällikkö, OP Ryhmä
HenriN

Kysy projektista

Henri Nikka
Designer
henri@kiskolabs.com